Gå till innehållet

Ny webbguide för tillgänglighet


Nu har Östhammars kommun som första kommun i länet tagit fram en webbguide för tillgängliga lokaler. Guiden ger dig information om hur tillgängliga de allmänna lokalerna i kommunen är. Med allmänna lokaler menar vi affärer, gym, banker, bibliotek med mera.

Kan du gå vart du vill?

Kommunen har tillsammans med Handikappföreningarna tittat på alla offentliga byggnader och lokaler i Östhammars tätorter. Informationen finns nu samlat i en tillgänglighetsguide som beskriver hur tillgängliga olika lokaler är. Tillgängligheten beskrivs för personer med olika funktionsnedsättningar som:
* syn
* hörsel
* rörelsehinder
* allergi och
* kognitiva nedsättningar

Adresser, öppettider och bilder

Om du till exempel är rörelsehindrad och vill bada så kan du använda guiden och ta reda på om badplatsen är framkomlig med rullstol eller rullator. Om du vill gå på restaurang och är rörelsehindrad kan du ta reda på om restaurangen är tillgänglig för dig.
Guiden visar också adresser, öppettider och hemsidor och bilder på lokalen.
Arbetet med att inventera och lägga in information på guiden sker fortlöpande.

Klicka här för att komma till tillgänglighetsguiden

Finns du inte med i guiden? Om du vill synas kontakta:
Barbro Mattsson, HSO
0173 – 177 42
hsoosthammar@gmail.com

Publicerad
22 juni 2011
Senast uppdaterad
12 maj 2016