Gå till innehållet

Lokal trafikföreskrift

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter i samband med kungabesök i Östhammar 2013

I samband med kungabesöket 3 maj 2013 kommer det att råda förbud mot fordonstrafik på Rådhusgatan, delar av Prästgatan samt delar av Norra Tullportsgatan i Östhammars tätort.

Trafiknämnden beslutar på delegation enligt trafiknämndens § 9/11

-att stänga av fordonstrafiken på Rådhusgatan under tiden 2013-05-03 kl 14.00 – 16.00,

-att stänga av fordonstrafiken på Prästgatan mellan Rådhustorget och Stora Nygatan under tiden 2013-05-03 kl 14.00 – 16.00,

-att stänga av fordonstrafiken på Norra Tullportsgatan mellan Källargatan och Drottninggatan under tiden 2013-05-03 kl 14.00 – 16.00,

-att avspärrningarna är polisbemannade

ÖSTHAMMARS KOMMUN
Trafiknämnden
Solfrid Aagedal-Sundberg

För kännedom:
Polisen
Räddningstjänst
Ambulans
Gata-och Fastighetskontoret

Publicerad
24 april 2013
Senast uppdaterad
12 maj 2016