Gå till innehållet

Så berör Kommunals eventuella strejk Östhammars kommun

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal gällande löner och andra arbetsvillkor har strandat mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska Kommunalarbetareförbundet

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal gällande löner och andra arbetsvillkor har strandat mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal).

Kommunal har därför varslat om stridsåtgärder. Detta innebär dels att det råder blockad mot alla nyanställningar inom Kommunals arbetsområde, och dels strejk för arbetstagare inom städenheten. Om parterna inte hittar en överenskommelse så träder stridsåtgärderna i kraft vid midnatt söndagen den 29 april 2013.

Konsekvenser av strejken
Strejk för arbetstagare inom städenheten innebär att kontorslokaler, skolor, förskolor, fritidshem och Gimo Fritidsgård inte blir städade. Offentliga toaletter i Gimo, Öregrund, Östhammar och Österbybruk stängs från och med idag.

En blockad mot nyanställningar innebär att inga anställningsavtal kan ingås inom Kommunals arbetsområde. Det påverkar främst vård och omsorgsverksamheten. Därför har Socialförvaltningen förberett sig genom att planera en flexibel användning av ordinarie personal mellan de olika verksamheterna.  Socialförvaltningen kommer även att förlänga arbetspass vid behov, minska på antalet mötestider, och inte bevilja kortare semesterledigheter.

Publicerad
26 april 2013
Senast uppdaterad
12 maj 2016