Gå till innehållet

Välkommen Claes Wester!

Vår nuvarande ekonomichef Per Engström går i pension i slutet av sommaren och en efterträdare har rekryterats. Vi välkomnar Claes Wester till Östhammars kommun.

Per Engström har arbetat i kommunen sedan 1979, först som socialkamrer och senare som ekonomichef för det vårdbolag som numera är vilande. Sedan hösten 1998 har Per varit ekonomichef. Vi önskar honom en skön ledighet.

Vi ställde några frågor till vår nye ekonomichef Claes Wester.  

 

Berätta, vem är du?

- Jag är 55 år gammal och utbildad civilekonom. Jag är gift med Monica och tillsammans har vi två tonårspojkar. Till mina intressen hör samhällsfrågor, språk, historia, idrott och resor.

Du har bland annat arbetat på Sollentuna kommun – vilka erfarenheter tar du med dig därifrån, som du gissar att du har nytta av i din nya befattning i Östhammar?

- Jag hade under ett antal år fast anställning som redovisningschef i Sollentuna kommun. Därifrån har jag erfarenhet av kommunal redovisning och ekonomistyrning. Vidare fick jag i Sollentuna erfarenhet av att verka i en kommunal organisation. Men närmast kommer jag från FAR som är en branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare.

Vilka förväntningar ska dina närmaste medarbetare ha på dig?

- Tillsammans med mina medarbetare vill jag leverera en ekonomisk rapportering av hög kvalitet. Jag vill också att vi allt efter behov ska utveckla kommunens ekonomiprocesser och ekonomistyrning. Dessutom vill jag att vi ska arbeta i en öppen och trevlig atmosfär.

Vad lockade dig till att söka tjänsten?

- Jag har som nämnts tidigare arbetat som redovisningschef i en kommun. Tjänsten som ekonomichef i Östhammar innebär ett större ansvar, dvs för helheten inom ekonomifunktionen. Miljön i en skärgårdskommun lockar också.

Vad kommer hända härnäst, när börjar du i Östhammar och hur ser du framför dig att du inleder ditt uppdrag?

- Jag börjar den 5 augusti. Till en början måste jag sätta mig in i hur saker och ting fungerar i kommunen idag, dels genom att "intervjua" många medarbetare och dels genom att läsa in mig. Sedan har vi i höst ett stort projekt på dagordningen; installation av ett nytt ekonomisystem.

Publicerad
15 juli 2013
Senast uppdaterad
12 maj 2016