Gå till innehållet

Hallå där... om Edsvägen 16

Det nya äldreboendet Edsvägen 16 invigdes för några veckor sedan och de äldre från både Solgården, Valö och Kubben har flyttat in. Vi har talat med vård- och omsorgschefen Mojgan Alimadad.

Det nya äldreboendet Edsvägen 16 invigdes för några veckor sedan och de äldre från både Solgården, Valö och Kubben har flyttat in. Vi har talat med vård- och omsorgschefen Mojgan Alimadad.

Hallå där Mojgan Alimadad... 

 

Hur är det på det nya äldreboendet på Edsvägen 16 i Östhammar?

- Det är nytt, ljust och trivsamt, men vi dras fortfarande med några störningar. Några rum och en korridor har inte tillräckligt med värme, så vi har ställt in värmeelement för att ingen ska behöva frysa. Felet kommer att åtgärdas fortast möjligt.

Kommer de gamla att kunna titta på TV under de kommande helgerna?

- Det finns fungerande TV i gemensamhetsutrymmen, men vi har problem med TV och telefoni i lägenheterna. Vi beklagar verkligen detta. Felet kommer att vara åtgärdat i mitten av januari.

Är larmen i gång nu?

- Kallelselarmet hos de boende fungerar och visas på avdelningarnas arbetstelefoner. Det har varit problem med att kunna visa larmen på skärmar, men det är nu löst.

Vad tycker de äldre och personalen om det nya boendet?

- Stämningen är god och positiv hos personalen, men anhöriga har framfört klagomål på att TV, telefoni och värme inte fungerar tillfredsställande. Vi jobbar hårt med att rätta till det som blivit fel och kommer att se över hur vi ska kunna kompensera för de olägenheter som uppstått i uppstarten av Edsvägen 16.

Publicerad
23 december 2014
Senast uppdaterad
12 maj 2016