Gå till innehållet

Investeringsbidrag till föreningsdrivna anläggningar/samlingslokaler 2014

Fritidsnämnden i Östhammars kommun fördelar årligen investeringsmedel till föreningar. Budgeten uppgår till 150 000 kr och medlen är tänkta att delfinansiera föreningarnas egna projekt. I nämndens senaste sammanträde beslutades fördelning av medel för 2014.

De föreningar som får medel är bland annat  IFK Dannemora/Österby Skidor som får medel till en begagnad skoter, Almo BK för solpaneler på klubblokalen och Öregrunds BGF Societetshuset som får medel för handikappanpassning.

Läs fördelningen för alla föreningar här

Publicerad
14 mars 2014
Senast uppdaterad
12 maj 2016