Gå till innehållet

Landshövdingen besökte kommunen

Under onsdagen besökte Länsledningen Östhammars kommun. Landshövdingen Peter Egard, Länsrådet Anki Bystedt och samhällsbyggnadschef Peter Hautila träffade kommunalråden och delar av kommunledningen under eftermiddagen. 

Kommunen presenterade en nulägesbeskrivning av utvecklingen på arbetsmarknaden, hur kommunen arbetar med att öka sin attraktivitet och projekt för byggande och exploatering av mark i kommunen. Även kommunens arbete med att följa processen kring en eventuell etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark presenterades.

- Vi är glada över att Östhammars kommun och Länsledningen med gemensamma krafter kan driva processer som leder fram till förbättrad infrastruktur, ökat bostadsbyggande och en mer attraktiv kommun, även om länsledningen tycker att vi är försiktiga i våra satsningar, säger Peter Nyberg, kommunchef. Länsledningen är förutom detta även en viktig samarbetspart för Östhammars ommun när det gäller natur och vattevård, krisberedskap och landsbygdsutveckling.

Publicerad
13 mars 2014
Senast uppdaterad
12 maj 2016