Gå till innehållet

Plan för räddningsinsatser vid Gimoverken finns utställd

Kommunen är skyldig att ha en plan för räddningsinsatser för verksamhet som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamheterna vid Gimoverken omfattas av det kravet. Företaget är också klassat som farlig verksamhet. Planen är ändrad i och med att det numera är Uppsala brandförsvar som bedriver räddningstjänstverksamhet.

Planen redovisar brandförsvarets organisation och åtgärder om en allvarlig kemikalieolycka skulle ske vid Gimoverken. Förutom denna plan har brandförsvaret tillgång till mer detaljerade insatsplaner för verksamheten. AB Sandvik Coromant har upprättat en säkerhetsrapport i enlighet med lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Planen finns att se i alla bibliotek i kommunen samt på kommunens anslagstavla, Stångörsgatan 10 i Östhammar mellan 24/3 och 25/4.

För att lämna synpunkter på planen, kontakta Brandförsvaret Uppsala:

brandforsvaret@uppsala.se

Uppsala kommun
Brandförsvaret
75375 Uppsala

Publicerad
24 mars 2014
Senast uppdaterad
12 maj 2016