Gå till innehållet

Sex förslag återstår

Juryn med representanter från utvecklingsgrupperna och företagarföreningarna har hittills samlats vid tre tillfällen för den utlysta idé- och designtävlingen för välkomsthälsning till tätorterna i Östhammars kommun.

-        Det har varit ett inspirerande och roligt arbete att vaska fram de bästa förslagen, säger Ulf Andersson, talesperson för juryn. 78 förslagsställare har lämnat alster till oss, varav många med flera förslag. Vi trodde inte att tävlingen skulle röna ett sådant intresse.

Tidsplanen är något förskjuten. Juryn har enats om de sex attraktivaste förslagen och inbjuder förslagsställarna till ett möte för att mer detaljerat berätta om materialval, storlek, ge en kostnadskalkyl och en möjlig digital lösning till välkomsthälsningen.

Därefter hoppas vi att juryn är mogen att fatta sitt beslut och kora vinnaren i idé- och designtävlingen.

-        Vår avsikt är att överlämna priset under våren, säger Ulf Andersson, det vore kul om pristagaren fick motta, inte bara 100.000 kr, utan också många applåder.

Publicerad
17 december 2014
Senast uppdaterad
12 maj 2016