Gå till innehållet

Störst efterfrågan på gymnasieingenjörer och industritekniker

Nyligen presenterade SCB Arbetskraftsbarometern 2014 på Prognosdagen som arrangerades i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Nyligen presenterade SCB Arbetskraftsbarometern 2014 på Prognosdagen som arrangerades i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Arbetskraftsbarometern ger en bild av tillgång och efterfrågan för 71 olika utbildningar. Det är arbetsgivare som besvarar frågorna om kommande rekryteringsbehov på ett års respektive tre års sikt. De får också värdera tillgången på dels nyexaminerade, dels yrkeserfarna.

Inom teknikområdet är efterfrågan störst på nyexaminerade inom industri-, bygg-, fordons-, transport- samt styr- och reglerteknisk utbildning. Det råder också brist på nyexaminerade civilingenjörer inom energi- och elektroteknik samt högskoleingenjörer inom maskin-, fordons- och farkostteknik.

Bland yrkeserfarna råder det brist på i princip alla teknikområden med undantag för civilingenjörer inom kemi och bioteknik där det råder balans de närmaste åren.

SCB presenterade också trender och prognoser med sikte på år 2035. I det långa perspektivet kommer det att råda störst brist på gymnasieingenjörer, dataspecialister, fysiker och kemister på eftergymnasial nivå.

På gymnasienivå är det fortsatt stor brist på industriutbildning, fordonsutbildning samt VVS och fastighetsutbildning fram till 2035.

- Det är därför glädjande att vi inom Tc Uppland startar två gymnasieingenjörsutbildningar hösten 2015, dels på Forsmarks skola, dels på Fyrisskolan, säger Margaretha Sjöberg Boström, processledare Teknikcollege Uppland.

- Det är också positivt att vi ser en ökning av antalet sökande till bl a industriteknikprogrammet på Wilhelm Haglunds gymnasium och Högbergsskolan. Generellt håller vi antalet sökande till de tekniska programmen bra, men vi vill naturligtvis ha ännu fler studenter.

- Vår Yrkeshögskoleutbildning Produktions- och processtekniker i Gimo innehåller exempelvis styr- och reglerteknik som också efterfrågas stort, avslutar Margaretha.

Teknikcollege Uppland utvecklas och finansieras som en del av mervärdesprogrammet. Det är ett avtal mellan Östhammars kommun, Oskarshamns kommun, SKB och SKBs ägare.

Publicerad
15 december 2014
Senast uppdaterad
12 maj 2016