Gå till innehållet

Vår framgångsresa ska fortsätta

 – med ännu bättre resultat

Östhammars kommun har gjort goda resultat inom skolverksamheten de senaste åren, men det återstår mycket arbete för att vi ska känna oss nöjda. Därför måste vi ständigt se över hur vi ska skapa framtidens skola med teknikutveckling, fysiskt pedagogiska miljöer och vilka resurser som krävs i framtiden och inte minst hur vi ska prioritera dem.

- Vi har analyserat ett antal förbättringar och givit förvaltningen i uppdrag att titta närmare på ett av förslagen, säger Roger Lamell, S, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Vi måste säkra att vi ger eleverna den bästa pedagogiska kvaliteten.

Den pedagogiska kvaliteten måste uppfyllas

- Det är vårt uppdrag att se till att våra barn och unga får de bästa möjliga förutsättningar och resurser för att utvecklas i sina liv, säger Gunnel Wahlgren, C, barn och utbildningsnämndens vice ordförande. Våra skolor ska också vara attraktiva för att locka till oss de bästa pedagogerna.

Det som barn- och utbildningsförvaltningen särskilt ska undersöka är huruvida förslaget motsvarar Skollagens krav, nya och funktionella upptagningsområden och att den pedagogiska kvaliteten uppfylls.

- I framtidens skola är det kunskapernas användning och bildandet av nya kunskaper som står i fokus, säger barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén. Vi måste bygga välfungerande studiemiljöer i ett pedagogiskt helhetsperspektiv.

Publicerad
22 november 2014
Senast uppdaterad
12 maj 2016