Gå till innehållet

Vart går dina skattepengar?

Som första kommun i länet finns Östhammars kommun nu med på www.skattekollen.se. Tjänsten visar fördelningen av de kommunala skattemedlen i olika verksamheter.

- Det här är en möjlighet för våra kommunmedborgare att enkelt få insyn i hur deras skattemedel används, säger Peter Nyberg, kommunchef i Östhammars kommun. Att göra det enkelt att hitta den här informationen är ett självklart steg i vårt demokrati- och öppenhetsarbete.

För att få reda på hur mycket skattemedel som går till de olika ändamålen fyller man i en månadslön och därefter presenteras resultaten i ett cirkeldiagram. Uppgifterna är hämtade från 2014 års kommunala budget.

Länk till Skattekollen finns på kommunens hemsida, under kommun och politik.

Publicerad
13 mars 2014
Senast uppdaterad
12 maj 2016