Gå till innehållet

Vi kan bli ännu bättre

Östhammars kommun har genomfört en medarbetareundersökning. Undersökningen riktar sig till samtliga cirka 1700 anställda och svarsfrekvensen ligger på cirka 60 %.

- Undersökningen visar att vi kan bli bättre på att bland annat erbjuda karriärmöjligheter för våra anställda och att göra våra medarbetare mer delaktiga i processer, säger Peter Nyberg, kommunchef. Det finns mycket kunskap i vår organisation och vi kan bli bättre på att ta vara på den.

Vi vill bli en ännu attraktivare arbetsgivare

Syftet med undersökningen är att beskriva hur våra anställda upplever Östhammars kommun som arbetsgivare och arbetsplats. Efter en analys finns uppdraget nu hos våra chefer och personal att tillsammans skapa handlingsplaner för att utveckla verksamheterna.

- Vi vill uppnå ett gott arbetsklimat och ett utvecklande samarbete mellan chefer och medarbetare, säger Peter Nyberg. Vi vill bli en ännu bättre arbetsgivare och det är därför viktigt att veta hur personalen upplever sin arbetsplats.

Publicerad
16 december 2014
Senast uppdaterad
12 maj 2016