Gå till innehållet

Natur för människor, växter och djur. Miljömålen Del 2

I Östhammars kommun ska vi bevara och förstärka den biologiska mångfalden och öka möjligheten för boende och besökare att uppleva våra naturmiljöer. Det här är del 2 i vårt berättade om våra fyra miljömål. Men vad är då speciellt med vår natur och vilka utmaningar har vi att ta tag i?

Blommande hagmarker, mossiga stigar och märkvärdiga djur

I Östhammars kommun möts naturgeografiskt söder och norr, öst och väst. Det gör att vi har många olika naturmiljöer och en mängd olika arter av växter och djur.  Här finns den högt spelande gölgrodan i glupar och våtmarker, havsörnen har blivit en allt vanligare syn vid kusten, vår röda landskapsinsekt cinnoberbaggen trivs i lövskogarna kring Vällen och vi har orkidéer i mängd både i skogen och i våra öppna jordbrukslandskap. Det är också ett landskap som vi människor trivs i och kan njuta av på vandring, paddling, vid grillplatsen eller badet.

Upptäck den uppländska vildmarken

Även om vi har en lång historia av att människor bott i och använt vår natur har vi vildmarkspräglad natur på flera ställen i kommunen - i Florarnas myrmarker, orangeröda på hösten och perfekta för skidåkning på skarsnö - i ytterskärgården med fågelliv, fri horisont och rik kustflora – och i de storblockiga mossiga skogarna runt sjön Vällen med nästan John Bauersk stämning. Här finns goda möjligheter att uppleva naturen helt på egen hand och få vackra vyer, njuta av blomprakt och uppleva nära möten med fåglar och andra djur. De här miljöerna är en tillgång, de vill vi bevara och med klokhet tillgängliggöra för både alla som bor i kommunen och besökare från andra håll.

Blommande ängar, fjärilar och betande djur

En annan naturmiljö som är viktig i vår kommun är våra hagmarker, slåtterängar och småbrukade jordbrukslandskap. På en kvadratmeter betesmark kan det finnas hela 50 olika blommande växter, så ”Kalla den änglamarken… ” är en fin beskrivning av den otroliga variation av växter och djur som lever i våra öppna odlingslandskap. Humleblomster, kattfot, gullviva, hällebräcka och den vackra mnemosynefjärilen. Vi har en stor utmaning i kommunen, precis som i resten av Sverige, att tillräckligt många ska vilja och kunna bruka markerna så vi håller landskapet öppet och alla naturvärden som kommer med det. Många betesmarker växter igen. Vi försöker från kommunens sida hitta samarbeten, projekt och stödja våra lantbruksföretagare där vi kan.

Vått är flott för orkidéer och fisklek

Våtmarker är en tredje viktig naturmiljö. Här lever gölgrodan och orkidén gulyxne, här kan fisken leka och våtmarkerna fungerar också som vattenhållande magasin som kan buffra för framtida klimatförändringar och ändrade nederbördsmönster. En sann ekosystemtjänst. Genom många års utdikningar av våtmarker har vi mindre vatten i landskapet idag, så där det är möjligt försöker vi och andra återskapa eller nyskapa våtmarker både för växter, fiskvandring och minskade näringsutsläpp.

Kalkbarrskogen – orkidéernas och svamparnas favorit

Nästan halva kommunens yta består av vatten men en stor del täcks också av skog. Här i Uppland finns ett särskilt kalkrikt område i ett några mil brett bälte längs kusten. Det är moränjordar och leror med en kalkhalt på 30 % eller mer, som till och med motsvarar gotländska förhållanden. Kombinationen av skog och kalk skapar miljöer där många växter och djur trivs. Kalkbarrskogen är en av dem. Här finns orkidéer som guckusko, skogsnyckklar och tvåblad. Det är också svamparnas paradis. Den lila violgubben, en kantarellsläkting, är lite av en karaktärsart för Östhammars kommun. Eftersom vi har små många arter i våra skogar har vi en utmaning i skogsbruket och i planering och byggande av bostäder för att hitta en klok avvägning av användningen av våra marker.

Ut och njut - vandra, cykla, paddla och picknicka

Allemansrätten gör det lätt för oss att vistas ute i naturen. Du har säkert dina egna smultronställen. Vi har också massor av stigar, grillplatser och besöksmål där kommunen, Upplandsstiftelsen, föreningar och Länsstyrelsen jobbar lite extra för att vi ska kunna vandra, cykla, paddla och upptäcka naturen i vår närhet.  Vi vill säkra natur i närheten till våra skolor och förskolor. Vi har utpekade smultronställen, naturreservat, Upplandsleden och mycket mer. Nu är det lättare att hitta till spännande platser i naturen genom appen Naturvårdskartan. Ladda ner den till din mobil så kan du hitta utflyktstips!

Du och jag

För att bevara och stärka naturvärden för människor, växter och djur krävs många olika insatser och åtgärder och vi behöver alla hjälpas åt. Här är några exempel på vad du och jag kan göra:

  • Så en egen äng där fjärilarna trivs – det finns färdiga fröblandningar att köpa
  • Bevara gamla och grova träd – insekter trivs där och då ökar fågellivet
  • Kör inte med terrängfordon över våtmarker
  • Anlägg eller restaurera en våtmark – ta hjälp så den placeras på bästa sätt
  • Värna om lokal livsmedelsproduktion för att hålla markerna öppna
  • Upplev vår natur – allt från helgutflykt till kort kvällspromenad

Kontakter

Publicerad
15 augusti 2017
Senast uppdaterad
15 augusti 2017
Ansvarig organisation
Slutförvarsorganisationen