Gå till innehållet

Nya hållplatser för skolskjuts i samband med ombyggnationen av väg 288

I samband med byggnationen av väg 288 mellan Alunda och Gimo så förändras en del skolbusshållplatser.

Förändringarna av skolskjuts och hållplatser berör:

1. Elever som reser från hållplats Haberga
De elever som reser från och till hållplats Haberga och som tidigare har rest med linje 411 är nu istället hänvisade till linje 412. Se tidtabell.

2. Elever som reser med linje 911 på sträckan Alunda-Gimo
Linje 911 från Alunda till Gimo svänger av från nya 288:an för att trafikera gamla sträckan förbi hållplatserna Onsby, Norrgäde och Knutsbol för att sen svänga ut på nya 288:an vid pendlarparkeringen vid Knutsbol. Omvänt tillbaka från Gimo på eftermiddagen.

3. Elever som reser med linje 411 till Olandsskolan
Nya skolskjutshållplatser med gula skyltar har satts upp. De nya hållplatserna är markerade med rött i kartor nedan.

Hållplatser vid Mälbyn:

 

Hållplats Furuby:
Elever som tidigare använt hållplats Furuby hänvisas till skolskjutshållplats Östra Mälby eller Västra Mälby

 

Hållplats vid Mångsta:

 

Hållplats vid Vettsta (inne vid den gamla hållplatsen i Vettsta):

 

Hållplatserna Onsby, Norrgärde och Knutsbol:
Hållplatserna finns kvar på den gamla sträckan av 288:an för skolskjuts med linje 411 och 911.

 

Hållplats vid Fastbol:

 

 

Kontakter

Publicerad
17 augusti 2017
Senast uppdaterad
17 augusti 2017