Gå till innehållet

Uppmärksammat arbete i skolorna kring nätetik

Med hjälp av ett innehållsfilter ska elever i Östhammars kommuns skolor inte behöva hamna på internetsidor med olämpligt innehåll. Parallellt hålls lektioner och föreläsningar som även inkluderar föräldrar, i syfte att ge ökade kunskaper om livet på nätet.

Under 2018 beslutade politikerna i Barn- och utbildningsnämnden att aktivera ett innehållsfilter på det nätverk som används i Östhammars kommuns skolor. Innehållsfiltret har som syfte att klassificera de sidor som elever och pedagoger besöker på internet via skolans nätverk, och blockera de sidor som faller inom kategorier som man valt att spärra – till exempel sidor med pornografiskt innehåll. Parallellt så pågår arbete på skolorna i kommunen, på samma ämne men utifrån en annan infallsvinkel, att rusta eleverna inför ett liv på nätet och förse dem med viktiga kunskaper kring nätetik och källkritik.

- Vår årskurs sex hade i våras en läsblogg och en vattenblogg där eleverna har skrivit och fått lära sig hur man ska föra sig på nätet. Vi har jobbat med https://digitalalektioner.iis.se/lektioner/ om nätetik och haft betoning på att alltid kolla källan till de material som vi använder oss av. Vi har också diskuterat kring manipulerade bilder och vad man kan råka ut för, berättar Margareta Rahm Jansson som är förstelärare på Edsskolan.

I samband med införandet av innehållsfilter så anslog nämnden medel som sedan användes för att genomföra en omfattande föreläsningsserie på temat nätetik av Maria Ahlin.

När Maria Ahlin besökte Edsskolan så pratade lärare och elever i klassen om ämnet porr och vad det innebär. Föreläsningen med Maria Ahlin var för elever i årskurserna 4-6 under skoldagen, för personal på eftermiddagstid och på kvällen kom cirka 75 föräldrar till elever på Edsskolan.

- Detta gör att vi kan ha en samsyn kring detta arbete. Det är viktigt att vi alla, både personal och föräldrar, vågar ha en dialog med barnen om vad de ser och kommer i kontakt med på nätet, säger Margareta.

Föreläsningsserien genomfördes på alla kommunens grundskolor med en riktad föreläsning till årskurserna 4-6 och en riktad för årskurserna 7-9, samt en för personal i skolorna. På samtliga orter bjöds även föräldrar in till en föreläsning på ämnet.

Margareta berättar att satsningen som Östhammars kommun har gjort nu har fått spridning.

- I förra veckan tog Sveriges television kontakt med oss och vi fick vara med i Lilla Aktuellt och Lilla Aktuellt Skola, berättar Margareta.

Inslaget där Lilla Aktuellt besöker årskurs 6 på Edsskolan i Östhammar finns att se i efterhand på svtplay: https://www.svtplay.se/video/20212950/lilla-aktuellt/lilla-aktuellt-29-nov-19-15-2?start=auto&tab=2018

LillaAktuelltSkola

Publicerad
10 december 2018
Senast uppdaterad
10 december 2018