Gå till innehållet

Nu tar vi ner skog i Gimo på grund av granbarkborrar

Östhammars kommun har som många andra skogsägare problem med granbarkborren som angriper och dödar granar.

Vi har i norduppland hittills blivit mindre drabbade än många andra skogsägare söderut, men har en del konstaterade angrepp.  Det är angeläget att kommunen skyddar både sin egen skog men även andras skog från angrepp genom att ta ned de träd som är angripna. Det regleras också i Skogsvårdslagen.

 

Under några veckor i slutet av april och början på maj arbetar vi med att avverka skogspartier med gran i Gimo som blivit angripna av granbarkborre. Det är två lite större områden intill motionsspåret och intill järnvägen som kommer avverkas (se rödgula områden i karta). En mindre grandunge mellan Vretavägen och järnvägen kommer också avverkas i förebyggande syfte. Övriga skogspartier mellan Vretavägen och Vallonskolan/Vretaskolan kommer behållas just nu och där har vi inte heller konstaterat några angrepp.

 

Arbetet utförs av en entreprenör, påbörjas längs västerut vid motionsspåret och kommer sedan arbeta sig österut. Vi ber besökare hålla avstånd (cirka 50 meter) när skogsmaskinerna är igång med att ta ner de döda granarna. Både träd och ris tas ut. I områdena kommer lövträd och tall sparas i största möjliga mån så vi i förlängningen får till en ljus och öppen blandskog.

karta gran

Om  granbarkborren

Granbarkborren finns i hela Sverige naturligt i alla granskogar. Den är en liten lång skalbagge som tillhör barkborrarna. Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige. Nästan 30 av dem kan leva på gran, men granbarkborren är den ende av dem som kan döda stora friska granar. Stormfällda granar är granbarkborrens lättaste byte. Men även levande granar kan angripas när det finns för många granbarkborrar i förhållande till granens motståndskraft. Stressade granar doftar på ett speciellt sätt och detta känner granbarkborren. Områden med planterad tät granskog är särskilt känslig medan blandskog eller naturskog är mindre känslig för angrepp.

 

Stormen Gudrun, den torra och varma sommaren 2018 och stormen Alfrida är väderfenomen som gjort många granar extra känsliga för granbarkborren och en förklaring till de stora utbrott av granbarkborre som upptäckts de senaste åren.

 

Läs mer om granbarkborre på Skogsstyrelsen:
www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre


Om regler för bekämpning av skadliga insekter:
www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/regler-for-bekampning-av-skadliga-insekter

 

Frågor och svar om granbarkborre av forskare på SLU:

www.slu.se/forskning/kunskapsbank/ekologi/slu-svarar-pa-fragor-om-granbarkborre

Publicerad
28 april 2021
Senast uppdaterad
28 april 2021