Gå till innehållet

Östhammars kommun säger ja till en utbyggnad av befintligt slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark

Under tisdagskvällen beslutade kommunfullmäktige i Östhammars kommun att säga ja till att Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) bygger ut det befintliga slutförvaret (SFR) i Forsmark.

Beslutet fattades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2021. Efter votering beslutade kommunfullmäktige att Östhammars kommun tillstyrker etableringen under förutsättning att kommunen ges vetorätt vid en eventuell omprövning av verksamheten. 48 ledamöter ställde sig bakom beslutet och 1 motsatte sig det.

Sammanträdet websändes och går att se i efterhand.

Bakgrund

1983 gav regeringen SKB tillstånd att bygga ett slutförvar för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall i Forsmark. Östhammars kommun hade även då vetorätt i prövningen. Kommunfullmäktige tillstyrkte 1982 ansökan med förbehållet att kommunen skulle ha vetorätt vid en utbyggnad av SFR. 1988 togs slutförvaret SFR i bruk och det har sedan dess tagit emot radioaktivt avfall från kärnkraftverk, sjukvård, forskning och industri.

I december 2014 lämnade SKB in en ansökan om utbyggnad och fortsatt drift av SFR. SKB har ansökt om utbyggnad för att i första hand rymma rivningsavfall från Sveriges kärntekniska anläggningar. Utbyggnaden av SFR planeras i direkt anslutning till den befintliga anläggningen och den utbyggda anläggningen är tänkt att fungera som en enhet. Utbyggt SFR kommer att vara ca tre gånger större än befintlig anläggning.

Vad händer nu?

Det slutliga beslutet om SKB ska få bygga ut slutförvaret SFR tas av regeringen. Både Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen har tillstyrkt SKB:s ansökan. I och med att kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrkt ansökan är det nu upp till regeringen att fatta beslut.

Presskonferens

Under onsdagen, den 28 april kl. 10.00, kommer Östhammars kommuns kommunalråd att hålla en presskonferens. Presskonferensen kommer att direktsändas via Östhammars kommuns YouTube-kanal.

Mer information

Besök gärna vår webbplats www.slutforvarforsmark.se för att få mer information om de slutförvar för radioaktivt avfall som är, eller kan bli, aktuella i Östhammars kommun.

Publicerad
27 april 2021
Senast uppdaterad
27 april 2021
Ansvarig organisation
Slutförvarsorganisationen