Gå till innehållet

Östhammars kommun tar ställning till utbyggnad av SFR

På kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april kommer frågan om kommunens ställningstagande gällande en utbyggnad av det befintliga slutförvaret (SFR) i Forsmark att tas upp.

Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) ansökte 2014 om tillstånd för utbyggnad och fortsatt drift av slutförvarsanläggningen för kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark i Östhammars kommun. Beslut om tillåtlighet fattas av regeringen men enligt den så kallade vetorätten krävs kommunfullmäktiges tillstyrkan för att regeringen ska få tillåta verksamheten. Fullmäktige i Östhammars kommun har därför att ta ställning till om utbyggnaden av SFR ska tillstyrkas eller inte.

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att tillstyrka utbyggnaden med förbehållet att kommunen ska ha vetorätt vid en eventuell omprövning av verksamheten.

Följ gärna kommunfullmäktiges direktsända sammanträde. Länk till webbsändningen och tillhörande handlingar finns på kommunens webbplats.

Presskonferens

Dagen efter, onsdagen den 28 april, kl. 10.00 kommer Östhammars kommuns kommunalråd att hålla en presskonferens. Presskonferensen kommer att direktsändas via Östhammars kommuns YouTube-kanal.

Mer information

Besök gärna vår webbplats www.slutforvarforsmark.se för att få mer information om de slutförvar för radioaktivt avfall som är, eller kan bli, aktuella i Östhammars kommun.

Publicerad
23 april 2021
Senast uppdaterad
23 april 2021
Ansvarig organisation
Slutförvarsorganisationen