Gå till innehållet

Nyhetsarkiv

Nytt stipendium till ungdomsföreningar 29 april 2010

Målgruppen för det nya stipendiet är aktiva ungdomsföreningar som har sitt säte i kommunen och som blivit godkända ”Guldklubbar” i enlighet med kommunens pågående samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Läs mer

Pressmeddelande om skolutredning 29 april 2010

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har beslutat att lämna ett inriktningsförslag till organisation av grundskoleverksamhet i Östhammars kommun. Läs mer

Nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen 28 april 2010

SKB och dess ägare har tillsammans med Östhammas och Oskarshamns kommuner beslutat om ett mervärdesprojekt tillsammans med Uppsala Innovation Centre (för Östhammar) och Atrinova Affärsutveckling (för Oskarshamn). <br />Syftet är att bidra till nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen genom starkare lokala innovationssystem som kan ta hand om spin-off-möjligheter från SKB och dess ägares verksamheter på orterna. Läs mer

Brandbilar till Georgien 13 april 2010

SIDA beslutade i veckan att bevilja Östhammars kommun ca 1 miljon kr för två projekt med staden Poti i Georgien som ett led i utvecklingssamarbetet med landet och kommunen. Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2010

Ordföranden i kommunens referensgrupp, Anna-Lena Söderblom (M), deltar torsdag 8 april och fredag 9 april i rundabordssamtal i Luxemburg angående Århuskonventionens tillämpning på hantering av radioaktivt avfall. <br />  Läs mer

Årets värmepumpkommun 1 april 2010

Östhammar 2009 års värmepumpkommun. Östhammars kommun har utsetts till Årets Värmepumpkommun 2009 av SVEP, Svenska Värmepumpföreningen. Läs mer