Gå till innehållet

Nyhetsarkiv

Tillväxt i näringslivet 26 juli 2017

För en kommun finns det många skäl att ha koll på det lokala näringslivet. Östhammars kommun ska, i alla delar av sin verksamhet, underlätta för företag att lyckas med sina idéer och planer. Då är det viktigt att känna till näringslivets villkor och utmaningar. Läs mer

Nu går det bra att bada på Krutudden 14 juli 2017

På grund av för höga halter av bakterien Intestinala enterokocker har vi tidigare under veckan avrått allmänheten från att bada vid Krutudden. Ett nytt provresultat bedömer nu vattnet som tjänligt. Läs mer

Bygglovschef i Roslagens pärla 13 juli 2017

Östhammars kommun är i en spännande expansiv fas med en ambitiös tillväxtstrategi med mål att bygga fler bostäder och utveckla näringslivet. En ny översiktsplan finns på plats, och fördjupad översiktsplan är under bearbetning. Ett förmodat byggande av ett nationellt slutförvar för använt kärnbränsle bidrar till en positiv utvecklingsspiral i kommunen och kommer att sätta oss på kartan. Läs mer