Gå till innehållet

Nyhetsarkiv

Förtidsrösta - tryckfel i Annonsnytt 29 augusti 2018

Tyvärr har det blivit ett tryckfel i Annonsnytt gällande vilken tid det går att förtidsrösta i Öregrund den 30 augusti. Röstningslokalen är öppen mellan klockan 10-13. Läs mer

Insatser efter sommarens extremväder – det här har Östhammars kommun gjort 24 augusti 2018

För att lindra konsekvenserna av den extrema värmen vi haft i sommar har kommunen gjort flera olika åtgärder, vilka listas nedan. Vi har personal i beredskap som håller kontinuerlig kontakt med räddningstjänsten, länsstyrelsen och andra myndigheter för att få en överblick av läget och kunna vidta de åtgärder som behövs. Läs mer

Nu väljer vi mer svenskt kött 22 augusti 2018

I höst kommer mer svenskt kött att serveras från Östhammars kommuns tillagningskök. Det är en av åtgärderna som görs för att underlätta för lantbrukarna, som drabbats hårt av sommarens torka. I dag serveras cirka 60 till 70 procent svenskt kött. Läs mer

Telefonnummer har bytt plats på röstkorten inför valet 20 augusti 2018

Under perioden 16-22 augusti skickar Valmyndigheten ut röstkort till alla som har rösträtt i valet den 9 september. Dessvärre har telefonnumret till din kommun och telefonnumret till Länsstyrelsen bytt plats på röstkortet. Valmyndigheten beklagar detta och jobbar nu tillsammans med länsstyrelserna och kommunerna för att informera om vilket nummer som gäller för vilka frågor. Läs mer

Eldningsförbudet upphör 15 augusti 2018

Östhammars kommun har efter inrådan från Länsstyrelsen i Uppsala län och samråd med länets räddningstjänster fattat beslut om att det rådande eldningsförbudet ska upphöra från och med den 15 augusti kl. 14:00. Läs mer