Gå till innehållet

Journummer

SOS Alarm

Telefon: 112 

Polis, ambulans, räddningstjänst/brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning.

Råd om vård dygnet runt

Telefon: 1177

Läs mer: 1177.se

Ambulansstationer

Det finns två akutambulanser i Östhammar som är i tjänst dygnet runt.
Läs mer om ambulansens uppdrag (länk till Akademiska sjukhusets hemsida).

Polismyndigheten Region Mitt

Telefon: 114 14

Begär dagtid att få bli kopplad till Östhammar.
Ring 112 vid alla pågående brott.
Polisens webbplats

113 13 - informationsnumret

Hit kan du vända dig för att ge och få information om större olyckor och kriser eller om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

Läs mer: sosalarm.se/trygghet/viktiga-telefonnummer/11313/

Brottsofferjouren 

Telefon: 018-10 65 00

E-post: info@uppsala.boj.se

Socialjouren

Telefon: 018-15 00 00

Efter kontorsarbetstid tar socialjouren hand om akuta socialtjänstärenden i samarbete med fältverksamhet, polis och berörda myndigheter. Socialjouren erbjuder rådgivning och bedriver också myndighetsutövning.
Läs mer om Socialjouren (länk till Uppsala kommuns hemsida)

Jourhavande präst

Telefon: 112 

Be om att få bli kopplad till Jourhavande präst.
Jourhavande präst tar emot samtal alla dagar 17-06, även om du befinner dig utomlands. Du kan ringa om du är ledsen, rädd, orolig, eller känner dig ensam.

Läs mer: svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Rapportera försvunna barn

Telefon: 116 000 

  • anmäla om ditt barn försvinner

  • anmäla att du hittat ett barn som är anmält försvunnet

  • anmäla om du påträffar ett barn som är vilse eller som har kommit bort från sin familj

  • söka information om ditt försvunna barn

Observera att det i ärenden rörande anmälan om försvunnet eller upphittat barn går lika bra att ringa nödnumret 112. Med barn avses åldrarna 0-18 år.

Läs mer på SOS alarm

Kvinnojouren Freja, Östhammar

Telefon: 018-10 47 70

Läs mer om Kvinnojouren Freja  

Felanmälan efter kontorstid

Telefon: 0173-500 57

Hjälp vid frågor som rör hinder i gatan, vattenläcka, ventilationsproblem etc.

Vid behov av akut slamtömning

Telefon: 0173-216 00

Tömning sker inom sex timmar.

Kontakter