Gå till innehållet

Journummer

SOS Alarm

Polis, ambulans, räddningstjänst/brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning.
Telefon: 112

Råd om vård dygnet runt

1177.se

Telefon: 1177

Ambulansstationer

Det finns två akutambulanser i Östhammar. Läs mer om ambulansstationerna.

Polismyndigheten Region Mitt

Polisens webbplats

Telefon: 114 14
Begär dagtid att få bli kopplad till Östhammar. Ring 112 vid alla pågående brott.

Brottsofferjouren för Uppsala, Knivsta, Håbo, Östhammar, Älvkarleby och Tierp

E-post: info@uppsala.boj.se
Telefon: 018-10 65 00

Socialjouren

Efter kontorsarbetstid tar socialjouren hand om akuta socialtjänstärenden i samarbete med fältverksamhet, polis och berörda myndigheter. Socialjouren erbjuder rådgivning och bedriver också myndighetsutövning.
Telefon: 018-15 00 00
Läs mer om socialjouren

Kvinnojouren Freja, Östhammar

Box 130 
74221 Östhammar 
Telefon: 018-10 47 70

Felanmälan till Tekniska kontoret efter kontorstid

Hjälp vid frågor som rör hinder i gatan, vattenläcka, ventilationsproblem etc.
Telefon: 0173-500 57

Vid behov av akut slamtömning

Tömning sker inom sex timmar
Telefon: 0173-21600