Gå till innehållet

Kontakta Sektor omsorg

Under kontorstid kan du kontakta Östhammar Direkt på telefon 0173-860 00 för att söka akut hjälp, eller skicka ett fax på 0173-175 40. De hjälper dig att komma till rätt person hos oss.

Behöver du söka försörjningsstöd ska du ringa vår mottagningstelefon. Den är öppen måndag 09:15-10:15, Tisdag 13:00-14:00 och Fredag 09:15-10:15, tel: 0173-864 44.

Besöksadress: Kyrkogatan 14, Östhammar.

Efter kontorstid arbetar socialjouren i Uppsala för Östhammars kommuns Sektor omsorg med akuta socialtjänstärenden i nära samverkan med fältverksamheter, polis och andra berörda myndigheter, samt bedriver rådgivning och myndighetsutövning.

Här hittar du information om vem du kan kontakta efter kontorstid

Kontakter