Gå till innehållet

Frågor och svar om Trygg och hållbar äldreomsorg

3. Särskilda boenden

Vad händer med Tallparksgården i Öregrund?

Tallparksgården fortsätter att vara ett särskilt boende. Det vill säga att ansökan och beslut om särskilt boende hanteras av biståndshandläggare. I fortsättningen kommer boendet att vara inriktat för personer med omfattande omvårdnadsbehov.

Vad händer med Edsvägen 16 i Östhammar?

Edsvägen 16 har ställts om till demensboende från och med 1 april. Brukare utan demensdiagnos måste inte flytta från boenden som ställer om till demensboende. Däremot erbjuds flytt i och med att en del kanske inte vill bo kvar. 

Vad händer med Lärkbacken i Gimo?

Lärkbacken fortsätter att vara ett särskilt boende. Det vill säga att ansökan och beslut om särskilt boende hanteras av biståndshandläggare. I fortsättningen kommer boendet att vara inriktat för personer med omfattande omvårdnadsbehov.

En ny korttidsenhet med sex platser har öppnat vid Lärkbacken med start 1 april. Ett nytt psykiatriboende med sex platser för äldre har också öppnats 1 april. 

Vad händer med Parkvägen i Österbybruk?

Parkvägen har ställts om till demensboende från och med 1 april. Brukare utan demensdiagnos måste inte flytta från boenden som ställer om till demensboende. Däremot erbjuds flytt i och med att en del kanske inte vill bo kvar. 

Vad händer med Olandsgården i Alunda?

Olandsgården fortsätter att vara ett särskilt boende. Det vill säga ansökan och beslut om särskilt boende hanteras av biståndshandläggare. I fortsättningen kommer boendet att vara inriktat för personer med omfattande omvårdnadsbehov.