Gå till innehållet

Frågor och svar om Trygg och hållbar äldreomsorg

4. Nytt psykiatriboende

Vad innebär ett psykiatriboende på Lärkbacken i Gimo?

Det nya psykiatriboendet planeras öppnas med start 1 april.

Målgruppen kommer att vara främst personer med demens- och psykiatridoagnos. De absolut svåraste ärendena kommer gå att förstärka kring alternativt att det behövs externa placeringar. Förutom att vara ett rent psykatriboende är enheten också tänkt att stötta hemtjänsten med kompetens inom psykiatriområdet. Den nya enheten kommer att dela administrativt stöd med korttidsenheten. 

Varför blir det ett psykiatriboende på just Lärkbacken?

Lärkbacken ligger i Gimo, mitt i kommunen. Det är också nära till öppenpsykiatrin (Wemind) och det finns redan i dag flera personer med psykiatriska hinder som bor på Lärkbacken. 

Finns den kompetensen på Lärkbacken i dag?  

Boendet kommer att behöva jobba med att bygga upp kompetens genom utbildning och andra kompetenshöjande aktiviteter.