Gå till innehållet

Korttidsplats

1. Vem kan få korttidsplats?

På Korttidsenheten tillgodoses vård för den enskilde som är folkbokförd i Östhammars kommun och som tillfälligt behöver vård och omsorg som inte kan tillgodoses i ordinärt boende.

För att få komma till Korttidsenheten krävs beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) från en biståndshandläggare.
Korttidsplats kan beviljas för enstaka perioder eller med regelbunden vistelse

Kontakt