Gå till innehållet

Överklaga ett beslut som gäller bistånd inom äldreomsorgen

Om du får ett avslag på din ansökan har du rätt att överklaga ditt beslut. Överklagan måste du göra skriftligen inom tre veckor från att du har fått ditt beslut. I samband med ditt beslut får du information om hur ska göra om du vill överklaga. För mer information kan du kontakta biståndshandläggare på telefon 0173-86 000.