Gå till innehållet

Överklaga ett beslut som gäller bistånd inom äldreomsorgen

  • Om du får ett avslag på din ansökan har du rätt att överklaga ditt beslut.
  • Överklagan måste du göra skriftligen inom tre veckor från det att du har fått ditt beslut.
  • Information om hur du ska gå till väga för att överklaga beslutet  skickas ut tillsammans med beslutet. 

För mer information kontakta biståndshandläggare på telefon 0173-86 000.

Kontakter