Gå till innehållet

Här får du stöd

Här finns information om vart du kan vända dig för att få stöd i din egen situation som anhörig eller om du är orolig för någon närstående.

1. Anhörigkonsulent

Om du hjälper eller vårdar någon som på grund av långvarig sjukdom, ålder eller funktionshinder inte klarar sitt dagliga liv helt på egen hand kan du ansöka om anhörigstöd. Du kan exempelvis vara maka eller make, sammanboende, förälder, barn eller barnbarn, släkting, granne eller en god vän. 

Den du hjälper kan bo hemma eller på särskilt boende. Syftet med anhörigstöd är att ge dig som anhörig stöd och avlösning, olika redskap att hantera och underlätta din situation samt öka tryggheten för dig som anhörig och den som vårdas. Stödet ska utformas i samråd med dig som anhörig utifrån dina önskemål och behov.

Du kan vända dig till anhörigkonsulenten om du vill samtala om din situation som anhörig. Du kan få information, råd och stöd. Tillsammans med dig utformas ett stöd som passar just din situation.  Vi arbetar under sekretess.

I Östhammars kommun finns två anhörigkonsulenter som arbetar över hela kommunen men utgår från Anhörigcentrum i Östhammar.

2. Anhörigcentrum

Anhörigcentrum finns på Vårdcentrum i Östhammar. På Anhörigcentrum erbjuds du som är anhörig att delta i friskvårdaktiviteter, föreläsningar, anhöriggrupper med mera. 

Programmet på anhörigcentrum hittar du i vår kalender

Det går även bra att läsa och ladda ner hela programmet här

3. Anhöriggrupper

Anhöriggrupper startar kontinuerligt. I en anhöriggrupp får du information, kunskap och möjlighet att träffa andra anhöriga och utbyta erfarenheter. Grupperna består av cirka 5-8 personer.

Anmäl ditt intresse och så fort vi har tillräckligt många personer anmälda kommer vi att kontakta dig. 

4. Biståndsbeslutade insatser

Du kan få stöd genom olika hemtjänstinsatser eller regelbunden vistelse på en våra korttidsplatser.

Som anhörig kan du få avlastning genom avlösning i hemmet. Det innebär att någon kommer hem till er och ger stöd och hjälp så att du kan lämna hemmet för att koppla av eller göra någon egen aktivitet.

För dessa stödinsatser behöver du göra en ansökan till kommunens biståndshandläggare.

5. Är du anhörig till någon med missbruksproblem?

Känner du oro för att en närstående använder droger eller för mycket alkohol finns missbrukshandläggare som kan ge dig stöd.

6. Vuxensektionen

På vuxensektionen kan vi hjälpa dig att hitta det stöd du behöver för att hantera din situation som anhörig till någon som du är orolig för.

Gäller det oro för att en närstående använder droger eller för mycket alkohol finns missbrukshandläggare som kan ge dig stöd.

7. Barn- och ungdomssektionen

Barn- och ungdomssektionen kan ge dig hjälp och information om du behöver stöd för din egen skull vid oro angående ett barn eller förälder.

8. Råd och Stöd

Råd och Stöd kan erbjuda samtal (enskilt eller i grupp) och rådgivning i familjefrågor för dig som behöver eget stöd i en pressande situation. Du kan vara helt anonym.

Kontakt

Telefon: 0173-867 65
Besöksadress: Gimo torg 8, ingång vid vårdcentralen

9. Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen kan hjälpa dig som är barn och ungdom upp till 20 år. Hit kan du vända dig när du känner dig ledsen, trött, orolig för någon (till exempel förälder, syskon, kompis), eller har det jobbigt hemma. Du kan prata med kurator, psykolog, läkare eller barnmorska.

Kontakta oss