Gå till innehållet

Här får du stöd

Här finns information om vart du kan vända dig för att få stöd i din egen situation som anhörig eller om du är orolig för någon närstående.

1. Anhörigkonsulent

Om du hjälper eller vårdar någon som på grund av långvarig sjukdom, ålder eller funktionshinder inte klarar sitt dagliga liv helt på egen hand kan du ansöka om anhörigstöd. Du kan exempelvis vara maka eller make, sammanboende, förälder, barn eller barnbarn, släkting, granne eller en god vän. 

Den du hjälper kan bo hemma eller på särskilt boende. Syftet med anhörigstöd är att ge dig som anhörig stöd och avlösning, olika redskap att hantera och underlätta din situation samt öka tryggheten för dig som anhörig och den som vårdas. Stödet ska utformas i samråd med dig som anhörig utifrån dina önskemål och behov.

Du kan vända dig till anhörigkonsulenten om du vill samtala om din situation som anhörig. Du kan få information, råd och stöd. Tillsammans med dig utformas ett stöd som passar just din situation.  Vi arbetar under sekretess.

I Östhammars kommun finns två anhörigkonsulenter som arbetar över hela kommunen men utgår från Anhörigcentrum i Östhammar.

Kontakta oss