Gå till innehållet

Här får du stöd

Här finns information om vart du kan vända dig för att få stöd i din egen situation som anhörig eller om du är orolig för någon närstående.

3. Anhöriggrupper

Anhöriggrupper startar kontinuerligt. I en anhöriggrupp får du information, kunskap och möjlighet att träffa andra anhöriga och utbyta erfarenheter. 

Anmäl ditt intresse och så fort vi har tillräckligt många personer anmälda kommer vi att kontakta dig. 

Kontakta oss