Gå till innehållet

Här får du stöd

Här finns information om vart du kan vända dig för att få stöd i din egen situation som anhörig eller om du är orolig för någon närstående.

4. Biståndsbeslutade insatser

Du kan få stöd genom olika hemtjänstinsatser eller regelbunden vistelse på en våra korttidsplatser.

Som anhörig kan du få avlastning genom avlösning i hemmet. Det innebär att någon kommer hem till er och ger stöd och hjälp så att du kan lämna hemmet för att koppla av eller göra någon egen aktivitet.

För dessa stödinsatser behöver du göra en ansökan till kommunens biståndshandläggare.

Kontakta oss