Gå till innehållet

Här får du stöd

Här finns information om vart du kan vända dig för att få stöd i din egen situation som anhörig eller om du är orolig för någon närstående.

6. Vuxenenheten

På vuxenenheten kan vi hjälpa dig att hitta det stöd du behöver för att hantera din situation som anhörig till någon som du är orolig för.

Lever du nära någon som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar och behöver stöd för att kunna må bra oavsett vilka beslut personen tar. Då kan du vända dig till en handläggare som arbetar med anhörigstöd.

Länk till sida med mer information.

Kontakta oss