Gå till innehållet

Här får du stöd

Här finns information om vart du kan vända dig för att få stöd i din egen situation som anhörig eller om du är orolig för någon närstående.

6. Vuxensektionen

På vuxensektionen kan vi hjälpa dig att hitta det stöd du behöver för att hantera din situation som anhörig till någon som du är orolig för.

Gäller det oro för att en närstående använder droger eller för mycket alkohol finns missbrukshandläggare som kan ge dig stöd.

Kontakta oss