Gå till innehållet

Här får du stöd

Här finns information om vart du kan vända dig för att få stöd i din egen situation som anhörig eller om du är orolig för någon närstående.

7. Barn- och ungdomsenheten

Barn- och ungdomsenheten kan ge dig hjälp och information om du behöver stöd för din egen skull vid oro angående ett barn eller förälder.

Kontakta oss