Gå till innehållet

Anmäla att någon far illa av sitt missbruk

Om du som anhörig eller närstående vill göra en anmälan om att en person far illa på grund av sitt missbruk eller känner någon som behöver hjälp för sitt missbruk kan du fylla i blanketten nedan som du sedan kan skriva ut. Du kan även ringa till Sektor omsorg via Östhammar Direkt på telefon 0173-860 00. Vill du som anmäler vara anonym går det givetvis bra men tänk då på att inte berätta vad du heter.

Alla anmälningar som inkommer följs upp av en socialsekreterare som tar kontakt med den anmälan gäller för att bedöma situationen och ge information om vad kommunen kan erbjuda för hjälp. Om personen inte vill ha någon hjälp görs bedömning om det finns behov av tvångsinsatser enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall). Vård enligt LVM kräver en prövning av förvaltningsdomstolen.

Kontakter