Gå till innehållet

Anmäla att någon far illa

Om du som anhörig eller närstående vill göra en anmälan om att en äldre person, person med en fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning riskerar att fara illa. Anmälan kan göras till Östhammar Direkt eller direkt till respektive enhet.

Vill du som anmäler vara anonym går det givetvis bra men tänk då på att inte berätta vad du heter.

Alla anmälningar som inkommer följs upp av en handläggare som tar kontakt med den anmälan gäller för att bedöma situationen och ge information om vad kommunen kan erbjuda för hjälp genom biståndsbedömda insatser. Om personen inte vill ha någon hjälp kan vi inte agera då socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) är frivillighets lagar.

Gäller det medicinska delar, vårdinsatser så som exempelvis nedsatt allmäntillstånd, försämrad hälsa, hjälp med läkemedel så är det sjukvården som behöver kontaktas.

Östhammar Direkt

Telefon 0173-860 00

Enheten för funktionsnedsättning (LSS och Socialpsykiatri)

E-post: funktionsnedsattning@osthammar.se

Enheten äldre och bistånd (hemtjänst)

Telefon 0173-864 59 på följande telefontider:

  • Måndagar kl. 13:00-15:00
  • Tisdagar kl. 10:00-12:00
  • Onsdagar kl. 10:00-12:00
  • Torsdagar kl. 13:00-15:00
  • Fredagar kl. 10:00-12:00

Kan vara vissa begränsade öppettider under semesterperioden men Östhammar direkt har öppet varje dag.

E-post: bistandsenheten@osthammar.se

Kontakter