Gå till innehållet

Äldreguiden

Socialstyrelsen har i Äldreguiden sammanställt vad alla äldre över 65 år som har hemtjänst eller bor på särskilt boende tycker om kvaliteten på omsorgen de får. Du kan jämföra alla kommunens olika hemtjänstenheter och särskilda boenden i Äldreguiden på Socialstyrelsens webbplats.