Gå till innehållet

Korttidsplats

2. Hur gör jag för att ansöka om korttidsplats?

Om du vill ansöka om korttidsplats fyller du i blanketten Ansökan om insats enligt socialtjänstlagen. Du kan också kontakta biståndshandläggare på telefon 0173-86 000. Biståndshandläggaren utreder sedan ditt behov och fattar beslut.

Om du får ett avslag på din ansökan har du rätt att överklaga ditt beslut. Information om hur du överklagar får du i samband med avslaget.

Kontakt