Gå till innehållet

Servicelägenhet

1. Om servicelägenheter

En servicelägenhet är en bostad som till viss del är anpassad till personer med funktionshinder. Lägenheterna finns till exempel på markplan eller är utrustade med hiss. Lägenheterna är i storleken 2 rum och kök. Det finns ingen tillgång till gemensam service eller personalstöd. Du får själv möblera din lägenhet.

Här hittar du en karta över våra servicelägenheter

2. Vem kan bli beviljad servicelägenhet?

För att du ska beviljas servicelägenhet ska du ha en bostad som inte är bostadsanpassad i förhållande till ditt funktionshinder eller att du inte kan få dina behov tillgodosedda med hjälpmedel i ditt hem.

Du kan själv söka bostad på den allmänna bostadsmarknaden, om du inte anser dig klara att sköta din nuvarande bostad, eller behöver en mer anpassad bostad t.ex. utan trappor eller nivåskillnader.

3. Hur gör jag för att ansöka om servicelägenhet?

Du eller den person som företräder dig fyller i blanketten ansökan om insats enligt socialtjänstlagen eller kontaktar biståndshandläggare på telefon 0173-86 000. Biståndshandläggaren utreder sedan ditt behov och beslutar om du har rätt till servicelägenhet. Får du ett positivt beslut så kan du erbjudas en lägenhet på annan ort än där du bor och har önskat.

4. Hur lång tid tar det innan jag får mitt beslut?

Efter att du har ansökt om insatser ska du bli kontaktad av en biståndshandläggare.

Det är biståndshandläggaren som utreder dina behov och beslutar om du har rätt till insatser. Om det saknas information som biståndshandläggaren behöver för att komma fram till ett beslut så efterfrågas kompletterande uppgifter. 

5. Överklaga beslut

Bistånd i form av servicelägenhet fattas enligt 4 kap
2 § socialtjänstlagen (2001:453). Lagrummet reglerar kommunens befogenhet att ge enskilda bistånd om man anser det ändamålsenligt.

Ett sådant bistånd är inte en rättighet som enskilda kan kräva och kan därför inte överklagas genom förvaltningsbesvär