Gå till innehållet

Servicelägenhet

3. Hur gör jag för att ansöka om servicelägenhet?

Du eller den person som företräder dig fyller i blanketten ansökan om insats enligt socialtjänstlagen eller kontaktar biståndshandläggare på telefon 0173-86 000. Biståndshandläggaren utreder sedan ditt behov och beslutar om du har rätt till servicelägenhet. Får du ett positivt beslut så kan du erbjudas en lägenhet på annan ort än där du bor och har önskat.