Gå till innehållet

Servicelägenhet

5. Överklaga beslut

Bistånd i form av servicelägenhet fattas enligt 4 kap
2 § socialtjänstlagen (2001:453). Lagrummet reglerar kommunens befogenhet att ge enskilda bistånd om man anser det ändamålsenligt.

Ett sådant bistånd är inte en rättighet som enskilda kan kräva och kan därför inte överklagas genom förvaltningsbesvär