Gå till innehållet

God man och förvaltare

Om du inte själv kan ta hand om din ekonomi, dina personliga angelägenheter eller ta tillvara dina rättigheter kan du få hjälp av en god man eller förvaltare.

Östhammar, Enköping,  Håbo, Tierp, Knivsta, Heby, Älvkarleby och Uppsala kommun har en gemensam överförmyndarnämnd som innebär att kommunens ärende handläggs på överförmyndarkontoret i Uppsala. På Uppsala kommuns webbplats hittar du information hur du ansöker om att få en god man.

Bli god man eller förvaltare

Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare ska du göra en intresseanmälan till Överförmyndarförvaltningen i Uppsala.