Gå till innehållet

Anmäl misstanke om att barn och unga far illa

1. Anmäl misstanke om att barn och unga far illa

Om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa, är det viktigt att du berättar det för socialtjänsten. Socialtjänsten har rätt att ingripa för att skydda och hjälpa.

Du behöver inte vara säker på att någon inte har det bra, det räcker med att du är orolig. Det är sedan socialtjänstens uppgift att bedöma dina uppgifter och fatta beslut om det behövs en utredning eller inte.

Du kan alltid välja att vara anonym, men det är lättare för socialtjänsten att ta kontakt med familjen om de kan berätta vem som gjort en anmälan.

Om du är tveksam till att göra en anmälan kan du alltid ringa och rådgöra med socialtjänsten, utan att namnge familjen.

Personal som arbetar med barn och unga är skyldig att anmäla

Om du arbetar med barn och unga i ditt yrke och är orolig för att någon på något sätt far illa, så är du skyldig att anmäla det.

Kontakta oss

Har du några frågor är du är välkommen att ringa och rådgöra med socialförvaltningens handläggare som du når genom Östhammar Direkt på telefonnummer 0173-860 00.

Telefontider till mottagningen:

Måndag–fredag 9.00–16.00 
Lunchstängt 12.00-13.00

Vill du nå oss utanför kontorstid kan du ringa till socialjouren: 018–15 00 00.

Om det gäller en akut situation där du bedömer att det är fara för liv och hälsa ring 112.

2. Utredning

När socialtjänsten får veta att ett barn kan behöva hjälp gör en socialsekreterare en utredning.

För att ta reda på barnets behov av hjälp, stöd eller skydd pratar vi med föräldrarna, barnet och andra personer som är viktiga för barnet. Vi kan till exempel behöva uppgifter från skolan. Målet är att vi tillsammans ska komma fram till vilket stöd barnet behöver.

I samtalen fokuserar vi på

  • barnets behov
  • föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov
  • familj- och miljöförhållanden som kan påverka barnet och föräldrarnas förmåga.

Inom fyra månader ska utredningen föreslå vilken hjälp som blir bäst för barnet.

3. Beslut om hjälp, stöd eller skydd

Det vanligaste är att socialtjänsten hjälper barnet med föräldrarnas eller vårdnadshavarnas samtycke. Om barnet har fyllt 15 år kan vi erbjuda hjälp utan föräldrarnas samtycke – om barnet själv vill det.

Om det framkommer uppgifter om allvarliga missförhållanden, bristande omsorg eller om barnets eget beteende är skadligt, kan vi ibland behöva ingripa mot vårdnadshavarens och/eller barnets vilja.

Socialnämnden kan då ansöka om tvångsvård vid Förvaltningsrätten i Uppsala enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU 1990:52).

Kontakta oss