Gå till innehållet

Anmäl misstanke om att barn och unga far illa

2. Utredning

När socialtjänsten får veta att ett barn kan behöva hjälp gör en socialsekreterare en utredning.

För att ta reda på barnets behov av hjälp, stöd eller skydd pratar vi med föräldrarna, barnet och andra personer som är viktiga för barnet. Vi kan till exempel behöva uppgifter från skolan. Målet är att vi tillsammans ska komma fram till vilket stöd barnet behöver.

I samtalen fokuserar vi på

  • barnets behov
  • föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov
  • familj- och miljöförhållanden som kan påverka barnet och föräldrarnas förmåga.

Inom fyra månader ska utredningen föreslå vilken hjälp som blir bäst för barnet.

Kontakta oss