Gå till innehållet

Bli familjehem

1. Vad är ett familjehem

Du och din familj öppnar ert hem och er familj för barnet, upprätthåller en kontakt med barnets föräldrar och samarbetar med socialtjänsten. Familjehem är det man förr i tiden kallade för fosterhem. 
 
Barnen som behöver komma till ett familjehem är olika. Gemensamt är att deras föräldrar av olika orsaker inte kan ge dem den trygghet och det hem de behöver. Föräldrarna kan exempelvis ha missbruksproblem eller lida av psykisk sjukdom. Innan ett barn flyttar till er får ni all den information ni behöver om barnet för att på bästa sätt förstå och kunna ta hand om barnet.
 
Barn som bor i familjehem ska nästan alltid ha kontakt med sina föräldrar och släkt. Samarbetet med dem är en viktig del i uppdraget som familjehem. Familjehemmet har ansvaret för den dagliga omsorgen, men socialtjänsten finns alltid till hands för vägledning. Socialtjänsten följer även regelbundet upp hur barnet har det och barnet kan vända sig till sin socialsekreterare för hjälp och stöd.
 

Kontakt