Gå till innehållet

Bli familjehem

3. Hur går en placering till

När ni kontaktar oss får ni mer information och möjlighet att ställa frågor för att kunna ta ställning till om ni är intresserade av att bli familjehem.

För att skapa de bästa förutsättningarna för barnen är det viktigt att varje familj är noga utredd. Utredningen innebär att vi tar utdrag ur register, gör hembesök samt intervjuar er.

Det är viktigt att varje barn får komma till en familj som möter just det barnets behov.

Om vi finner att din familj är lämplig blir ni en resurs som vi kan kontakta när behovet att placera ett barn eller en ungdom uppstår. Behoven över tid ser olika ut varför det ibland kan dröja medan det ibland kan gå snabbt.

När vi har ett förslag på ett visst barn till er får ni ta ett beslut om detta känns rätt även för er. Därefter är det dags att träffa och lära känna barnet och dess familj under en inskolningsperiod innan barnet flyttar till er.

Kontakt