Gå till innehållet

Bli familjehem

4. Stöd och ekonomisk ersättning

Att vara familjehem innebär att ta hand om ett barn som mest av allt behöver tryggheten hos ett fungerande hem. Det är ett stort ansvar. Familjehemmen erbjuds utbildning, stöd och handledning under hela tiden som barnet är hos er.

Att vara familjehem är ingen anställning utan ett uppdrag. Ersättningen som familjehem får varierar beroende på uppdraget. Ni får betalt för omkostnader för till exempel mat, kläder och fritidsaktiviteter. Ni får även ett arvode som ni får skatta för. Om någon av familjehemsföräldrarna behöver vara hemma med barnet en period kan ni få ersättning för inkomstbortfall.

Östhammars kommun utgår från Sveriges Kommuner och regioners (SKR) rekommendationer när det gäller ersättningar till familjehem.

Kontakt