Gå till innehållet

Bli kontaktperson eller kontaktfamilj

1. Kontaktperson till barn och unga

En kontaktperson för unga är någon som regelbundet träffar och stöttar en ung person. Oftast sker det en till två gånger per vecka. Du som vill bli kontaktperson ska helst ha fyllt 21 år.
Du behöver ingen särskild yrkeskompetens. Däremot krävs det ett personligt engagemang och intresse för barn och unga.

Om du vill bli kontaktperson gör kommunen en utredning av din situation och registerkontroller hos både polis och socialtjänst. Det gör vi för att bedöma om du passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktperson.

När du får ett uppdrag som kontaktperson skrivs ett avtal mellan dig och socialtjänsten. Den ekonomiska ersättningen är tvådelad. Den består av en omkostnadsdel, som ska täcka det utgifter du har i samband med ditt uppdrag samt en arvodesdel som är en ersättning för det arbete du gör. Ersättningen baseras på uppdragets omfattning och de rekommendationer som upprättats av Sveriges kommuner och Regioner (SKR).

Bli särskilt kvalificerad kontaktperson

Uppdraget som särskilt kvalificerad kontaktperson är mer intensivt än ett traditionellt uppdrag som kontaktperson. Räkna med att uppdraget kräver minst tio till tolv timmar per vecka. Du får betalt per arbetad timme.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med socialtjänst, vårdnadshavare och andra viktiga personer som till exempel skolpersonal. Som kvalificerad kontaktperson behöver du ha eftergymnasial utbildning inriktad mot arbete med barn och unga eller minst ett års dokumenterad yrkeserfarenhet av arbete med barn och unga.

Bli kontaktperson vid umgänge

Kontaktperson vid umgänge är en person som finns med som stöd när ett barn skall träffa en förälder som det vanligtvis inte bor hos. Kanske har en domstol beslutat vem barnet ska bo hos och även när och hur barnet skall träffa den andra föräldern. Då är det vanligt att en kontaktperson är med när barn och förälder träffas.

Kontakta oss