Gå till innehållet

Bli kontaktperson

1. Att vara kontaktperson

Är du över 18 år och intresserad av människor kan du bli kontaktperson. Du behöver ingen särskild yrkeskompetens för att bli kontaktperson. Däremot krävs stort personligt engagemang och intresse för andra människor. Om du vill bli kontaktperson gör kommunen en utredning av din situation och kontroll i olika register. Det gör vi för att bedöma om du passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktperson.

När du får ett uppdrag som kontaktperson skrivs ett avtal mellan dig och socialnämnden. Den ekonomiska ersättningen är tvådelad. Den består av en omkostnadsdel, som ska täcka det utgifter du har i samband med ditt uppdrag samt en arvodesdel som är en ersättning för det arbete du gör. 

2. Kontaktperson till vuxna eller till någon med funktionsnedsättning

Kontaktperson till vuxna och äldre

Som kontaktperson till vuxna och äldre fungerar du som en medmänniska och ett stöd i vardagen. Någon att prata med och hitta på något roligt tillsammans med. 

Kontaktperson till någon med funktionsnedsättning

Som kontaktperson till någon med funktionsnedsättning hjälper du till att bryta isolering och ensamhet bland annat genom att hjälpa till med sociala kontakter, delta i fritidsaktiviteter och ge råd och stöd i vardagen.

3. Kontaktperson till barn och unga

En kontaktperson för unga är någon som regelbundet träffar och stöttar en ung person. Oftast sker det en till två gånger per vecka. Du som vill bli kontaktperson ska ha fyllt 18 år. Vi gör registerkontroller hos både polis och socialtjänst.

Bli särskilt kvalificerad kontaktperson

Uppdraget som särskilt kvalificerad kontaktperson är mer intensivt än ett traditionellt uppdrag som kontaktperson. Räkna med att uppdraget kräver minst tio till tolv timmar per vecka. Du får betalt per arbetad timme.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med socialtjänst, vårdnadshavare och andra viktiga personer som till exempel skolpersonal. Som kvalificerad kontaktperson behöver du ha eftergymnasial utbildning inriktad mot arbete med barn och unga eller minst ett års dokumenterad yrkeserfarenhet av arbete med barn och unga.

Bli kontaktperson vid umgänge

Kontaktperson vid umgänge är en person som finns med som stöd när ett barn skall träffa en förälder som det vanligtvis inte bor hos. Kanske har en domstol beslutat vem barnet ska bo hos och även när och hur barnet skall träffa den andra föräldern. Då är det vanligt att en kontaktperson är med när barn och förälder träffas.

Intresseanmälan för att bli kontaktfamilj/kontaktperson 15 mars 2016

Anmäl intresse för att bli kontaktfamilj eller kontaktperson till Socialförvaltningens verksamhet.

Kontakta oss