Gå till innehållet

Bli kontaktperson

2. Kontaktperson till vuxna eller till någon med funktionsnedsättning

Kontaktperson till vuxna och äldre

Som kontaktperson till vuxna och äldre fungerar du som en medmänniska och ett stöd i vardagen. Någon att prata med och hitta på något roligt tillsammans med. 

Kontaktperson till någon med funktionsnedsättning

Som kontaktperson till någon med funktionsnedsättning hjälper du till att bryta isolering och ensamhet bland annat genom att hjälpa till med sociala kontakter, delta i fritidsaktiviteter och ge råd och stöd i vardagen.

Kontakta oss